ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Τί είναι

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία στο σώμα μας και μεταφέρει το οξυγωνομένο αίμα από την καρδιά μας στο υπόλοιπο σώμα. Το τμήμα της αορτής που περνάει μέσα από το θώρακα ονομάζεται θωρακική αορτή, ενώ το τμήμα που βρίσκεται στην κοιλιά, ονομάζεται κοιλιακή αορτή. Χαμηλά στην κοιλιά, η αορτή χωρίζεται σε δύο κλάδους, τις λαγόνιες αρτηρίες οι οποίες μεταφέρουν το αίμα στα κάτω άκρα.

Σε μερικούς ανθρώπους η αορτή και πιο συχνά η κοιλιακή αρχίζει να αυξάνεται σε διάμετρο. Η μόνιμη αυτή εντοπισμένη διάταση της κοιλιακής αορτής ονομάζεται ανεύρυσμα.

Συμπτώματα

Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής είναι συνήθως ασυμπτωματικό και διαγιγνώσκεται τυχαία, στα πλαίσια κάποιας εξέτασης που γίνεται για άλλο λόγο. Σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα, το συχνότερο είναι ο πόνος στην κοιλιακή χώρα που μπορεί να αντανακλά στη μέση ή στο θώρακα. Συχνά, η ψηλάφηση σφύζουσας μάζας στην κοιλιακή χώρα μπορεί να θέσει την υπόνοια ανευρύσματος κοιλιακής αρτής.

Διάγνωση

Η αρχική διαγνωστική προσέγγιση του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής πραγματοποιείται με το υπερηχογράφημα κοιλίας (Triplex κοιλιακής αορτής). Η ίδια εξέταση χρησιμοποείται και για τον τακτικό έλεγχο ανευρυσμάτων μικρού μεγέθους. Όταν η διάμετρος του ανευρύσματος αυξηθεί, απαιτείται μια λεπτομερέστερη απεικονιστική μέθοδος, προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη χειρουργική θεραπεία. Πρόκειται για την αξονική αγγειογραφία της κοιλιακής αορτής (3D αξονική τομογραφία).

Triplex κοιλιακής αορτής

Θεραπεία

Όταν το μέγεθος του ανευρύσματος είναι μεγάλο ή αυξάνει σε διάμετρο τότε απαιτείται θεραπεία. Ο αγγειοχειρουργός μελετώντας τον ασθενή, την ηλικία, τις συνοδές παθήσεις, και τη μορφολογία του ανευρύσματος εκτιμά τον κατάλληλο χρόνο και την κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Ανοικτή Χειρουργική Επέμβαση

Υπό γενική αναισθησία, με μέση συνήθως κοιλιακή τομή παρασκευάζεται το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής και των κλάδων της. Το ανεύρυσμα κατά κάποιον τρόπο αφαιρείται (εκτομή) και η κοιλιακή αορτή αποκαθίσταται με χρήση συνθετικού μοσχεύματος.

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Μέσα από 2 μικρές τομές στις βουβωνικές χώρες και τις μηριαίες αρτηρίες, κάτω από τον έλεγχο ακτινοσκόπησης εισάγεται το μόσχευμα (με stent) της κοιλιακής αορτής με την καθοδήγηση και χρήση ειδικών συρμάτων και καθετήρων. Η επέμβαση αυτή μπορεί να εκτελεστεί υπό τοπική αναισθησία και είναι λιγότερη επιβαρυντική ειδικά για τους ασθενείς με σοβαρές συνοδές παθήσεις.