Θεραπεία

Όταν το μέγεθος του ανευρύσματος είναι μεγάλο ή αυξάνει σε διάμετρο τότε απαιτείται θεραπεία. Ο αγγειοχειρουργός μελετώντας τον ασθενή, την ηλικία, τις συνοδές παθήσεις, και τη μορφολογία του ανευρύσματος εκτιμά τον κατάλληλο χρόνο και την κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Ανοικτή Χειρουργική Επέμβαση

Υπό γενική αναισθησία, με μέση συνήθως κοιλιακή τομή παρασκευάζεται το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής και των κλάδων της. Το ανεύρυσμα κατά κάποιον τρόπο αφαιρείται (εκτομή) και η κοιλιακή αορτή αποκαθίσταται με χρήση συνθετικού μοσχεύματος.

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Μέσα από 2 μικρές τομές στις βουβωνικές χώρες και τις μηριαίες αρτηρίες, κάτω από τον έλεγχο ακτινοσκόπησης εισάγεται το μόσχευμα (με stent) της κοιλιακής αορτής με την καθοδήγηση και χρήση ειδικών συρμάτων και καθετήρων. Η επέμβαση αυτή μπορεί να εκτελεστεί υπό τοπική αναισθησία και είναι λιγότερη επιβαρυντική ειδικά για τους ασθενείς με σοβαρές συνοδές παθήσεις.