Τι είναι

Ως σύνδρομο Raynaud ορίζεται η επεισοδιακή αναστρέψιμη ισχαιμία και μεταβολή του χρώματος των δακτύλων των άνω ή/και κάτω άκρα, που συνήθως εκδηλώνεται (στην τυπική του μορφή)  μετά από επίδραση οποιασδήποτε μορφής ψύχους (π.χ. ατμοσφαιρικό περιβάλλον, ύδωρ) ή έντονου ψυχικού ερεθίσματος .

Τα φαινόμενα Raynaud παρατηρούνται είτε σε συνδυασμό με αυτοάνοσα ή άλλα νοσήματα (δευτεροπαθή φαινόμενα Raynaud), είτε χωρίς να συνδυάζονται με άλλα νοσήματα ή παθολογικές καταστάσεις (ιδιοπαθή ή πρωτοπαθή φαινόμενα Raynaud ή σύνδρομο ή νόσος Raynaud).

Παθήσεις που δύναται να σχετίζονται με τα φαινόμενα Raynaud είναι νοσήματα του συνδετικού ιστού (π.χ  ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληρόδερμα, ερυθηματώδης λύκος), αιματολογικά νοσήματα (π.χ θρομβοφιλίες), η λήψη φαρμάκων (π.χ αντισυλληπτικά), καθώς και άλλες καταστάσεις όπως τα κρυοπαγήματα και η χρήση δονητικών μηχανημάτων.

Συμπτώματα

Κλινικά εκδηλώνονται με διαδοχική διφασική ή τριφασική μεταβολή του χρώματος του δέρματος στις προσβληθείσες περιοχές, που μπορεί να συνοδεύεται  από παραισθησία, αιμωδία ή πόνο. Αρχικά, το δέρμα γίνεται ωχρό – λευκό (φάση αρτηριακού σπασμού), και στη συνέχεια διαδοχικά κυανούν (φάση κυάνωσης) και εξέρυθρο (φάση αντιδραστικής υπεραιμίας).