Τι είναι

Το αρτηριακό δίκτυο στο σώμα μας, είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά οξυγονωμένου αίματος στους διάφορους ιστούς, προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες. Περιφερική αρτηριοπάθεια ονομάζεται η στένωση ή απόφραξη των αρτηριών που τροφοδοτούν τα άνω και κάτω άκρα, μα αποτέλεσμα την ελαττωμένη ροή αίματος προς αυτά (ισχαιμία). Το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Συμπτώματα

Ανάλογα με τις κλινικές της εκδηλώσεις, η περιφερική αρτηριακή νόσος μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα στάδια : το ασυμπτωματικό, τη διαλείπουσα χωλότητα, το άλγος αναπαύσεως και τη γάγγραινα. Καθώς η παροχή αίματος στα άκρα μειώνεται, η νόσος αρχίζει να εκδηλώνει συμπτώματα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η διαλείπουσα χωλότητα, δηλαδή ο πόνος που εμφανίζεται στα κάτω άκρα κατά τη βάδιση και ο οποίος υποχωρεί με την ανάπαυση. Όταν η αιμάτωση του άκρου μειωθεί σε βαθμό που να μην καλύπτει τις ανάγκες του ακόμα και κατά την ηρεμία, τότε εμφανίζεται το άλγος αναπάυσεως. Το στάδιο αυτό μπορεί να εκδηλωθεί και σε συνδυασμό με ισχαιμικά έλκη και γάγγραινα.

Διάγνωση

Η διαγνωστική προσέγγιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου περιλαμβάνει, πρωτίστως τον κλινικό και παρακλινικό έλεγχο, ενώ το έγχρωμο υπερηχογράφημα (Triplex) παρέχει πληροφορίες τόσο ανατομικές όσο και λειτουργικές, που αφορούν στα σημεία της αρτηριακής βλάβης. Σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, απαιτούνται εξειδικευμένες απεικονιστικές μέθοδοι (ψηφιακή αγγειογραφία, CTA, MRA), ιδιαίτερα σε ασθενείς που πρόκειται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά ή ενδαγγειακά.