• Το λεμφικό σύστημα είναι το τρίτο αγγειακό δίκτυο του ανθρωπίνου σώματος (τα άλλα δύο είναι το αρτηριακό και το φλεβικό). Τα λεμφαγγεία αποτελούν μέρος του ανοσολογικού συστήματος, δηλαδή της άμυνας του οργανισμού και επιπλέον ρυθμίζουν την ισορροπία των υγρών σε κάθε περιοχή του σώματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχέτευση του πλεονάζοντος υγρού των ιστών,μέσω του λεμφικού συστήματος,προς το φλεβικό σύστημα.
  • Το λεμφοίδημα είναι μια παθολογική κατάσταση που προκύπτει όταν για κάποιο λόγο τα λεμφαγγεία των άκρων δεν λειτουργούν σωστά ή απουσιάζουν, με αποτέλεσμα τα λεμφικά υγρά να λιμνάζουν στο μέλος και να προκαλούν οίδημα. Το λεμφοίδημα μπορεί να είναι ήπιο και ασυμπτωματικό σε αρχικό στάδιο, ενώ με την πάροδο του χρόνου να εξελιχθεί καθιστώντας το άκρο μη λειτουργικό. Σε προχωρημένες, παραμελημένες περιπτώσεις παρατηρείται πάχυνση και σκλήρυνση του δέρματος, κατάσταση που περιγράφεται ως ίνωση.
  • Διακρίνεται σε πρωτοπαθές, όπου παθολογικά γονίδια ευθύνονται για την κακή ανάπτυξη των λεμφαγγείων και σε δευτεροπαθές, όταν υπάρχει κάποια άλλη παθολογική κατάσταση που το προκαλεί. Το δευτεροπαθές λεμφοίδημα είναι το συχνότερο και στα αίτια που το προκαλούν περιλαμβάνονται τραυματισμοί λεμφαγγείων από χειρουργικές επεμβάσεις, διαταραχή της λειτουργίας τους συνεπεία ακτινοθεραπείας και κακοήθειας και φλεγμονές (κυρίως από παράσιτα).
  • Δυστυχώς, οριστική θεραπεία του λεμφοιδήματος δεν υπάρχει. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση μπορεί να περιορίσει την έκταση του οιδήματος και τα ενοχλήματα του μέλους. Η αποτελεσματικότερη προσέγγιση