• Η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα (ΕΘ) αποτελεί φλεγμονώδη αντίδραση στη θρόμβωση του επιπολής φλεβικού δικτύου των άκρων. Οι κιρσοί αποτελούν τον κυριότερο προδιαθεσικό παράγοντα.
  • Κλινικά, χαρακτηρίζεται από εντοπισμένο επιφανειακό άλγος, ερύθημα, θερμότητα, ευαισθησία και ψηλάφηση σκληρίας («κορδόνι»).
  • Η επιπολής φλεβική θρόμβωση διαγιγνώσκεται με την έγχρωμη υπερηχογραφία (Triplex), οπότε ελέγχεται η κεντρική επέκταση του θρόμβου και αποκλείεται συνυπάρχουσα εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.
  • Η συντηρητική θεραπεία της περιφερικής ΕΘ περιλαμβάνει την χρήση ελαστικής κάλτσας, την άμεση κινητοποίηση, την ανάρροπη θέση του σκέλους στην ανάπαυση, την εφαρμογή χλιαρών επιθεμάτων και τη χορήγηση αντιφλεγμονώδους αγωγής.
  • Στην περίπτωση της κεντρικότερης ΕΘ απαιτείται συχνότερη παρακολούθηση με υπέρηχο και πιθανώς προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή. Χειρουργική απολίνωση της σαφηνομηριαίας συμβολής ενδείκνυται σε περίπτωση συμμετοχής της συμβολής στη θρόμβωση και ιδίως όταν συνυπάρχει αντένδειξη για η χορήγηση αντιπηκτικών.
  • Στην περίπτωση μετατροπής της ΕΘ σε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση απαιτείται πλήρης αντιπηκτική αγωγή.
  • Σε χρόνια φάση, η ΕΘ επί εδάφους κιρσών αποτελεί ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης σε δεύτερο χρόνο, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης νέου επεισοδίου.