Διάγνωση και Θεραπεία του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Η αρχική διαγνωστική προσέγγιση του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής πραγματοποιείται με το υπερηχογράφημα κοιλίας (Triplex κοιλιακής αορτής).

Η ίδια εξέταση χρησιμοποείται και για τον τακτικό έλεγχο ανευρυσμάτων μικρού μεγέθους.

Όταν η διάμετρος του ανευρύσματος αυξηθεί, απαιτείται μια λεπτομερέστερη απεικονιστική μέθοδος, προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη χειρουργική θεραπεία.

Πρόκειται για την αξονική αγγειογραφία της κοιλιακής αορτής (3D αξονική τομογραφία).

 

Triplex κοιλιακής αορτής

Triplex κοιλιακής αορτής

Ο αγγειοχειρουργός μελετώντας τον ασθενή, την ηλικία, τις συνοδές παθήσεις και τη μορφολογία του ανευρύσματος, εκτιμά την κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση εκτελείται υπό γενική αναισθησία και η κοιλιακή αορτή προσεγγίζεται συνήθως με μέση κοιλιακή τομή. Στη συνέχεια παρασκευάζεται το ανεύρυσμα, το οποίο αφαιρείται, ενώ η συνέχεια της κοιλιακής αορτής αποκαθίσταται με χρήση συνθετικού μοσχεύματος.

Η ενδαγγειακή μέθοδος (VIDEO) διενεργείται υπό τον έλεγχο ακτινοσκόπησης (C-ARM). Πραγματοποιείται με την προώθηση ειδικών συρμάτων και καθετήρων (εισάγονται στις μηριαίες αρτηρίες μέσα από δύο μικρές τομές στις βουβωνικές χώρες), με τη βοήθεια των οποίων προωθείται στην κοιλιακή αορτή το μόσχευμα (stent) και «σφραγίζεται» το ανεύρυσμα. Η επέμβαση αυτή μπορεί να εκτελεστεί και υπό τοπική αναισθησία και είναι λιγότερο επιβαρυντική, ειδικά για ασθενείς με σοβαρά συνοδά νοσήματα.